Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 932968
  [tensp] => Ván MD 03
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/14146582333.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => van-md-03
  [iddm] => ,590327,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 746
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/van-md-03-1-1-932968.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/14146582333.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/14146582333.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 932966
  [tensp] => Ván MDF
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/141465822773.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => van-mdf
  [iddm] => ,590327,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 420
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/van-mdf-1-1-932966.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/141465822773.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/141465822773.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 932967
  [tensp] => Ván MDF 02
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/141465823097.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => van-mdf-02
  [iddm] => ,590327,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 414
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/van-mdf-02-1-1-932967.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/141465823097.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/141465823097.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 932969
  [tensp] => Ván MDF 04
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/141465823642.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => van-mdf-04
  [iddm] => ,590327,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 807
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/van-mdf-04-1-1-932969.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/141465823642.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/141465823642.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 932970
  [tensp] => Ván MDF 05
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/14146582396.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => van-mdf-05
  [iddm] => ,590327,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 755
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/van-mdf-05-1-1-932970.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/14146582396.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/14146582396.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 932971
  [tensp] => Ván MDF 06
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/141465824236.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => -van-mdf-06
  [iddm] => ,590327,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 748
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/-van-mdf-06-1-1-932971.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/141465824236.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2014/10/30/03/37/141465824236.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
  
  
Ván MDF / BlockBoard - Gỗ Thịnh Phát
					
					
				
				
								
				
				
				
        


 
 


Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại
Ms.Kim 0944 02 99 79
Ms. Kim 0975 77 11 99
Tỷ Giá
Mua vào Bán ra
(Nguồn Vietcombank.com.vn)
Video giới thiệu
Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
  Hiển thị : Lưới Danh sách