Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1261258
  [tensp] => Gỗ Oak
  [ma] => GOak 14
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2015/08/07/10/26/14389179924.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => go-oak
  [iddm] => ,590328,
  [start_day] => 2015-06-09 14:22:00
  [end_day] => 2015-07-09 14:22:00
  [xem] => 898
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/go-oak-1-1-1261258.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2015/08/07/10/26/14389179924.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2015/08/07/10/26/14389179924.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1261204
  [tensp] => Gỗ Oak
  [ma] => G Oak 14
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2015/08/07/10/33/143891843993.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => go-oak
  [iddm] => ,590328,
  [start_day] => 2015-06-09 13:48:00
  [end_day] => 2015-07-09 13:48:00
  [xem] => 981
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/go-oak-1-1-1261204.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2015/08/07/10/33/143891843993.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2015/08/07/10/33/143891843993.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1428510
  [tensp] => Gỗ Thông
  [ma] => 53142
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2015/11/26/12/58/144849949050.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => pine
  [iddm] => ,590328,
  [start_day] => 2015-12-09 08:47:45
  [end_day] => 2016-01-09 08:47:45
  [xem] => 839
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/pine-1-1-1428510.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2015/11/26/12/58/144849949050.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2015/11/26/12/58/144849949050.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1245802
  [tensp] => Gỗ Walnut
  [ma] => GO WALNUT 14-01
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2015/08/10/10/15/143917651067.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => go-walnut
  [iddm] => ,590328,
  [start_day] => 2015-08-10 10:15:38
  [end_day] => 2015-09-10 10:15:38
  [xem] => 396
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/go-walnut-1-1-1245802.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2015/08/10/10/15/143917651067.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2015/08/10/10/15/143917651067.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1261114
  [tensp] => Gỗ Walnut
  [ma] => GW14
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2015/06/09/01/07/143383002025.gif
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => go-walnut-
  [iddm] => ,590328,
  [start_day] => 2015-06-09 13:09:00
  [end_day] => 2015-07-09 13:09:00
  [xem] => 860
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/go-walnut--1-1-1261114.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2015/06/09/01/07/143383002025.gif_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2015/06/09/01/07/143383002025.gif&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1261199
  [tensp] => Gỗ Walnut
  [ma] => GW14-14
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2015/06/09/01/45/143383234323.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => -go-walnut
  [iddm] => ,590328,
  [start_day] => 2015-06-09 13:46:00
  [end_day] => 2015-07-09 13:46:00
  [xem] => 786
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/-go-walnut-1-1-1261199.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2015/06/09/01/45/143383234323.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2015/06/09/01/45/143383234323.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1332296
  [tensp] => White Oak wood
  [ma] => NX-01
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2015/08/04/11/39/143866317083.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => oak-wood
  [iddm] => ,590328,
  [start_day] => 2015-08-10 08:55:22
  [end_day] => 2015-09-10 08:55:22
  [xem] => 863
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/oak-wood-1-1-1332296.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2015/08/04/11/39/143866317083.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2015/08/04/11/39/143866317083.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
  
  
Gỗ Tự Nhiên - Gỗ Thịnh Phát
					
					
				
				
								
				
				
				
        


 
 


Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại
Ms.Kim 0944 02 99 79
Ms. Kim 0975 77 11 99
Tỷ Giá
Mua vào Bán ra
AUD 16,532.10 17,234.76
CAD 18,186.25 18,959.22
CHF 27,221.48 28,378.48
CNY 3,443.34 3,590.24
DKK - 3,774.25
EUR 26,920.44 28,396.44
GBP 31,522.06 32,861.84
HKD 3,177.41 3,312.46
INR - 316.74
JPY 158.02 167.24
KRW 16.12 19.54
KWD - 86,012.39
MYR - 5,484.48
NOK - 2,437.09
RUB - 296.21
SAR - 7,036.40
SEK - 2,430.75
SGD 18,417.21 19,199.99
THB 618.20 713.20
USD 25,236.00 25,466.00
(Nguồn Vietcombank.com.vn)
Video giới thiệu
Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
  Hiển thị : Lưới Danh sách